Uitstekende resultaten behaald op de Route8 doorstroomtoets door onze groep 8 leerlingen

Dit jaar vond voor het eerst de doorstroomtoets plaats voor alle leerlingen in groep 8. De doorstroomtoets is de vervanger van de eindtoets en vond plaats in de maand februari. 46 leerlingen van de Wereldschool uit groep 8 hebben de toets op verschillende plekken in de wereld gemaakt. De toets geeft de vaardigheid weer van de leerlingen op de onderdelen: leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen.

Resultaten

Met een gemiddelde score van 254 komen onze leerlingen gemiddeld uit op een havo/vwo niveau. Dit sluit bij de resultaten van eerdere jaren op de eindtoets en daarmee laten we een stabiel niveau van ons onderwijs zien. Op de verschillende onderdelen werden de volgende gemiddelde scores behaald:

Leesvaardigheid: 245 score (2F)
Taalverzorging: 231 score (2F)
Rekenen: 250 score (1S)

De scores tussen haakjes sluiten aan bij de referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen, die zijn vastgelegd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin staat vastgelegd wat een leerling op een bepaald punt in zijn of haar schoolloopbaan moet weten op het gebied van rekenen en de Nederlandse taal.
Het basisniveau aan het eind van groep 8 is 1F, het fundamentele niveau. Wanneer een leerling al verder dan het 1F niveau scoort, zit hij op het streefniveau (2F of 1S).

In het cirkeldiagram wordt in percentages het toetsadvies weergegeven.

 

We zijn trots op onze leerlingen die zo het onderwijs bij ons kunnen vervolgen of terug in Nederland op een middelbare school de aansluiting kunnen vinden. 

Waarom de Route8 doorstroomtoets?

De Wereldschool heeft ervoor gekozen om als doorstroomtoets de Route 8 aan te bieden. Deze toets is namelijk online te maken en binnen een bepaalde tijdsbestek flexibel in te plannen. Route 8 is een adaptieve toets wat inhoudt dat op basis van je antwoord bij een vraag het niveau van de volgende vraag wordt bepaald. Op deze manier heeft elke leerling een unieke toets die bij zijn/haar niveau past.  

Vragen over onze doorstroomtoets?

Heb je vragen over deze toets of over groep 8 bij de Wereldschool? Neem dan hier contact met ons op voor informatie en persoonlijk advies. Wil je graag meer weten over de kwaliteit van ons onderwijs? Raadpleeg dan onze pagina ‘Kwaliteit’