Basisonderwijs in Colombia?

Onderwijs in Colombia

Hoe is het onderwijs in Colombia ingericht? De openbare scholen zijn vaak niet van goede kwaliteit. Het niveauverschil ten opzichte van het Nederlandse schoolsysteem is groot. Ouders zijn dan vaak op privéscholen aangewezen. Esther de Vries is in 2013 naar Colombia geëmigreerd en deelt haar ervaringen met je.

Aanmeldprocedure privéschool Colombia

Wij (Nederlandse moeder, Colombiaanse vader) zijn eind juli 2013 met onze twee dochters van toen net 3 en 1.5 jaar oud naar Colombia geëmigreerd. Aangezien de openbare scholen hier niet van goede kwaliteit zijn, ben je aangewezen op een privéschool. Dat houdt meteen ook in dat er een selectieprocedure is: er zijn duizenden aanvragen voor een beperkt aantal kindplaatsen per school. Er zijn hier scholen die van januari-december hun schooljaar organiseren (calendario A-scholen) en scholen die het Europese systeem van augustus-juli hanteren (calendario B).

 

“Gelukkig kregen we van alle 4 de scholen waar we heen gingen positief bericht…maar een bekende werd bij alle scholen afgewezen!”

 

Als de school van je keuze op 4 jarige leeftijd begint, houdt dat in dat je een jaar voordat je kind gaat beginnen de selectieprocedures in moet. Voor iedere ouder een confronterende periode, en voor een Nederlander helemaal: mijn 3-jarige dochter moest “goed genoeg”  bevonden worden voor de scholen van onze keuze. En dat niet alleen: eerst moet je een inschrijfformulier kopen, dan mag je komen kijken of je de school wel écht geschikt vindt voor jouw kind, dan een interview met een psychologe (de ouders moeten uiteraard ook gekeurd worden) en dan een speelochtend om te kijken of de “dispositivos para aprendizaje” (leerhouding o.i.d.) in orde zijn. Dan krijg je aan het eind van deze procedure, die iets van 4-6 weken duurt, een belletje. Wij waren erg nerveus want onze dochter was nét 3 weken in een totaal nieuwe omgeving, met nieuwe taal, cultuur, nieuwe mensen … en is bovendien nogal ingetogen…dus zou de school daar wel rekening mee houden? Gelukkig kregen we van alle 4 de scholen waar we heen gingen positief bericht…maar een bekende werd bij alle scholen afgewezen!

Tip tussendoor van de Wereldschool: zoals je kan lezen is het geen garantie dat de kinderen worden aangenomen. Het is dan ook belangrijk om altijd een plan B op papier te hebben. Wat als de kinderen niet worden toegelaten? De reguliere scholen zijn dan vaak geen optie omdat het niveau gewoon echt te laag is. Internationale scholen zijn erg duur en hebben vaak een strenge toelatingsprocedure. Volledig basisonderwijs  via de Wereldschool is dan een mogelijkheid, al is het alleen voor het eerste jaar. Op deze manier heb je meer tijd om op te zoek te gaan naar een passende school.

De eerste lesdag in Colombia

Eenmaal geselecteerd, is het wachten op het begin van het eerste schooljaar. Zoals overal ter wereld een grote dag voor ouder en kind… hier begint alles met het kopen en passen van het schooluniform. Onze dochter vond dat maar lelijk…maar nu is ze er helemaal aan gewend en vindt ze het wel makkelijk dat je niet hoeft na te denken over wat je aantrekt als je naar school gaat.

 

Mijn dochter zei een keer: door de weeks heb ik nooit tijd om met mijn speelgoed te spelen.”

 

De school van onze kinderen is tweetalig, en de eerste drie leerjaren (van 4-7 jaar) is 100% in het Engels. De eerste weken heel erg pittig, maar ze pakken het snel op. En dan komt het…. het zwaarste was het opstaan: om 6 uur ´s ochtend kwam de schoolbus haar ophalen. Inmiddels is de route gewijzigd en is dit 06:25 geworden, maar vroeg is het! En om 16:30 ongeveer komen ze weer thuis, mét huiswerk. Kleine werkjes, paar woordjes oefenen of tekening maken, maar na zo´n lange schooldag… mijn dochter zei een keer “door de week heb ik nooit tijd om met mijn speelgoed te spelen”.

De school is enorm: eerste kleuterklasniveau zijn 6 klaslokalen met 24-28 kinderen per klas. Lekker kleuteren zoals in Nederland is er hier, op geen enkele school, bij. Ze hebben wel veel buitenspeeltijd, een prachtige speeltuin en grasveld en zandbak, een juf én assistente op school, en veel theater, sport, ballet, muziek en kunstles. Inmiddels is de oudste aan haar derde leerjaar en de jongste in de eerste “kleuterklas”. Volgend jaar gaat de oudste naar de basisschool: dezelfde school maar ander gebouw. Je zit hier tot je eindexamen middelbare school op dezelfde school.

En het Nederlands?

En dan Nederlands…. aangezien ik veel boekjes heb meegenomen uit Nederland en ik in het begin veel Youtube en dvd´s uit Nederland keek, begrijpen ze het goed, maar ze antwoorden me in het Spaans. Inmiddels is het steeds moeilijker om ze filmpjes in het Nederlands te laten kijken, want ze willen naar Netflix kijken, net als hun vriendinnen. Netflix is hier niet in het Nederlands te krijgen – de VPN truc werkt ook niet.

Maar gelukkig merk ik dat de apps en boekjes in het Nederlands wel iéts doen…de oudste kan een beetje Nederlands lezen (Nijntje lukt als ze goed wakker is)…. en nu volhouden geblazen!

Wat heeft de Wereldschool geadviseerd?

Mevrouw gaf bij ons aan dat ze waarschijnlijk nooit meer terugkeren naar Nederland. Daarnaast hebben de kinderen het al erg druk op de school in Colombia. Wij horen dit vaker, kinderen in het buitenland maken vaak lange dagen en hebben daarnaast nog veel huiswerk. Daarom heb je altijd 18 maanden de tijd om een lespakket af te ronden. Op deze manier is er ruimte om de lessen op een later moment in te plannen of uit te spreiden over een langere periode.

Omdat mevrouw niet meer terug zal keren naar Nederland, is het  NT2-pakket wellicht interessant. Dit pakket is speciaal voor deze groep ontwikkeld: kinderen van 6 tot 14 jaar die zeer waarschijnlijk nooit meer terug zullen keren naar Nederland.   Zonder een gestructureerd en regelmatig taalaanbod, verleren kinderen snel het Nederlands. Met dit pakket kunnen kinderen hun Nederlands spelenderwijs onderhouden en ontwikkelen.

 

Wat zijn volgens jou de grootste verschillen?

Wij zijn op zoek naar ouders en/of leerlingen die hun ervaringen met ons en andere ouders willen delen zodat we ouders verder kunnen helpen met hun vragen. Wij zijn vooral benieuwd naar de verschillen ten opzichte van het Nederlandse schoolsysteem. Onderstaand tref je de vragen die wij vaak krijgen van ouders.

– Hoe ziet een schooldag eruit (wat zijn de tijden, wanneer en hoelang zijn de pauzes en hoevaak en hoelang hebben de leerlingen vakantie)?

– Hoe is het onderwijs opgedeeld (vanaf welke leeftijd gaan kinderen naar school, hoeveel jaar basisonderwijs/voortgezet onderwijs)?

– Hoe groot zijn de klassen?

– Hoe is het contact met de docent en leerlingen?

– Hoeveel huiswerk krijgen kinderen mee?

– Wat vind je leuk of juist minder leuk aan het onderwijs?

Wil jij jouw ervaring delen? Laat het dan aan ons weten! Stuur een mail naar info@wereldschool.nl. Jouw stukje zal bij ons op de website komen te staan. Daarnaast kunnen wij ouders verwijzen naar het stukje wanneer zij vragen hebben over het onderwijs in een specifiek land.

Namens de ouders en de Wereldschool willen wij je alvast bedanken voor de moeite!