Leesproblemen of dyslexie?

leesproblemen dyslexie wereldschool afstandsonderwijs homeschooling

Het leren lezen is een onwijs leuke tijd voor een kind en vaak ook voor jou als ouder, want steeds meer woorden die je kind bijvoorbeeld onderweg naar school tegenkomt, kan hij lezen. Dat maakt je kind trots en brengt mogelijk leuke gesprekjes op gang. Daarnaast zal je kind het voorlezen voor het slapengaan soms van je over gaan nemen. Tenslotte kent hij een aantal van die woorden die in het boek staan! Voor veel kinderen dus een leuke ontdekking, maar voor sommige helaas ook een frustrerende tijd omdat het leren lezen niet lukt. In deze blog ga ik in op mogelijke leesproblemen en wanneer dit op dyslexie kan wijzen.

Het leren lezen

Soms verloopt het leren lezen moeizaam bij een kind. Het vlotte leestempo van de gemiddelde leerling kan je kind (nog) niet bijbenen en dat baart je zorgen. Bij afstandsonderwijs speel je als ouder een grote rol in het onderwijzen van je kind waardoor je die problemen mogelijk ook sneller zult ervaren dan wanneer je kind in de klas les krijgt.  Als je van de Wereldschooldocent dan ook nog terugkrijgt dat je kind op het vlot lezen onvoldoende scoort, maak je je misschien ongerust.  Begrijpelijk! Toch is het niet gelijk een reden tot zorg.  Het ene kind pikt het leren lezen nou eenmaal sneller op dan het andere kind.  Samen met de docent op afstand wordt het leesproces goed in de gaten gehouden en eventuele problemen worden tijdig gesignaleerd en opgepakt. Wanneer de problemen echter langdurig aanhouden kan er sprake zijn van dyslexie.

Dyslexie

Door Stichting Dyslexie Nederlands is dyslexie gedefinieerd als:

‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

Bij dyslexie gaat het lezen, spellen en schrijven moeizaam. Het eerste wat je vaak opvalt, is dat het kind langzaam leest en veel lees- en spelfouten maakt.  Er zijn een aantal kenmerken die wijzen op dyslexie. Hieronder een aantal van die kenmerken.

Een kind met dyslexie kan moeite hebben met:

  • het leestempo (laag tempo);
  • het lezen en schrijven van de /b/ en de /d/;
  • het verschil horen tussen klanken als m en n, p, t en k, s, f en g, eu, u en ui;
  • het goed in volgorde zetten van letters en cijfers: ‘dorp’ en ‘drop’ of ‘12’ en ‘21’;
  • het automatisch herkennen van woorden (blijft spellend lezen);
  • het inprenten van spellingregels;
  • het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes;
  • het onthouden van losse informatie zoals rijtjes, woorden en jaartallen.

Kinderen die een of meerdere van deze problemen ervaren, zullen niet met plezier lezen en uiteindelijk gaat het leren in het algemeen hen hierdoor ook moeilijker af. Let wel, dit betekent niet dat ze minder intelligent zijn!

Hoe nu verder?

Bij het ervaren van lees- en spellingsproblemen is de eerste stap het bieden van extra hulp. Bij de Wereldschool wordt er dan door de docent in samenwerking met de ouder een handelingsplan opgesteld waarin wordt beschreven op welke manier er extra geoefend wordt, gericht op de lees- en spellingsproblemen. In een handelingsplan staat beschreven in welk tijdsbestek een bepaald doel behaald moet worden. Gaat een kind ondanks de extra inspanningen niet vooruit? Dan kan er sprake zijn van dyslexie. Om dyslexie te onderzoeken werkt de Wereldschool samen met A-Vision, een onderwijsadviesbureau dat dyslexietesten uitvoert

Het dyslexieonderzoek vindt plaats in Nederland. Er wordt dan onderzoek gedaan naar de vaardigheden die van belang zijn voor het leren lezen en spellen en hoe deze ontwikkeld zijn bij het kind. Verder wordt nagegaan of er wellicht persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op de ervaren problemen.

Op basis van de uitslag van dit onderzoek wordt er gekeken op welke manier de leerling het beste geholpen kan worden binnen het afstandsonderwijsconcept.

Ervaren wat dyslexie is?

Een Zweedse programmeur heeft aan aantal jaren geleden een format gebouwd waarmee je zelf kan ervaren hoe het is om dyslectisch te zijn. Typ het op Google eens in, het is namelijk best interessant om te weten wat het hebben van dyslexie voor een kind (of volwassene) betekent.

Je kan het ook hier ervaren op de website van Zwijssen.

Meer weten?

Ga je binnenkort op reis of ben je al geëmigreerd naar het buitenland en heb je interesse in onze lespakketten? Voor meer informatie over dyslexieproblemen in combinatie met thuisonderwijs in het buitenland neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. Volgt je kind al het onderwijs via de Wereldschool? Houd de docent hiervan op de hoogte.