Hoe houdt de Wereldschool de voortgang van een kind bij?

voortgang kind afstandsonderwijs

De voortgang van een kind bijhouden is van essentieel belang. Mede door de voortgang kunnen we inschatten of een leerling door kan stromen naar het volgende leerjaar. Bij de Wereldschool houden we op diverse manieren de voortgang bij. In deze blog kom je te weten welke activiteiten uitgevoerd worden om ontwikkeling van een leerling te volgen.

Ontwikkeling volgen

Voordat een leerling bij de Wereldschool wordt aangemeld, vragen wij de schoolrapporten van voorafgaande scholen op. Indien dit niet bekend is, kunnen wij met behulp van een niveautest meten waar de leerling op dit moment in het curriculum (leerplan) staat. Op basis van deze gegevens en de gegevens die de ouder op een intakeformulier invult, start de leerling in een bepaald schooljaar en/of op een bepaald niveau. De niveautest bestaat uit enkele diagnosticerende toetsen van Cito (spelling, woordenschat, DMT, AVI, etc.) of A-vision (Route VO).

Toetsing

De Wereldschool biedt afstandsonderwijs aan. Dit houdt dus in dat er op afstand toetsen gemaakt moeten worden. Voor de Wereldschool is het van belang middels deze toetsen zicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind. Hiervoor maakt de Wereldschool gebruik van methodeafhankelijke en methode onafhankelijke toetsen. De methodeafhankelijke toetsen worden afgenomen volgens het schema van de methode. In de blog van onze Wereldschoolblogger Iris kom je meer te weten over hoe de Wereldschool toetst met afstandsonderwijs.

Basisonderwijs

In het basisonderwijs wordt er in groep 1 t/m 8 voor de onafhankelijk toetsen gebruikgemaakt van de Cito toetsen. De volgende onderdelen worden getoetst:

  • Woordenschat
  • Begrijpend lezen
  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Rekenen (indien het gevolgd wordt)

Daarnaast biedt de Wereldschool in groep 8 de eindtoets Route8 aan.

Voortgezet onderwijs

In klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs biedt de Wereldschool jaarlijks de methode onafhankelijke toets RouteVO aan. Hiermee houdt de Wereldschool zicht op de ontwikkeling van de leerling op het gebied van:

  • Spelling;
  • Woordenschat;
  • Begrijpend lezen;
  • Rekenen;
  • en Engels.

 

Digitaal leerlingvolgsysteem #OnderwijsOnline

De docent houdt gedurende het schooljaar zicht op de voortgang van de leerling. De docent heeft ook regelmatig contact met de ouder en leerling. De communicatie verloopt via #OnderwijsOnline. Naast het communiceren in dit platform kunnen leerlingen en ouders ook de resultaten en feedback inzien. Halverwege het schooljaar wordt er een tussenrapport vrijgegeven en aan het eind van het schooljaar een eindrapport. Wil je meer weten over ons nieuwe systeem? Lees dan onze blog over #OnderwijsOnline.

Contactmomenten met docent

In een schooljaar zijn er een aantal vaste (video)contactmomenten met de docent. Dit gaat om een kennismakingsgesprek en een voortgangsgesprek. Tevens zijn er contactmomenten voor spreekbeurten, presentaties en het oefenen en toetsen van de mondelinge taalvaardigheid.

Heb je als ouder behoefte aan meer contactmomenten per jaar? Dan is het mogelijk om de aanvullende contactmomenten aan te vragen. In ons demo-account kan je inzien hoe wij het onderwijs aanbieden en hoe de contactmomenten ingepland staan. Neem contact met ons op voor het aanvragen van een demo-account.

Contactmomenten zijn belangrijk om de ontwikkeling van een kind te volgen. Hierdoor is docent in staat het onderwijs aan te passen, indien het nodig is. De persoonlijkheid van een leerling en de (buitenland)situatie of omgeving waarin een leerling zich bevindt, zijn onder andere factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van een leerling.

Benieuwd naar het onderwijs van de Wereldschool?

Heb je vragen over het afstandsonderwijs via de Wereldschool? We staan je graag te woord. Vraag een adviesgesprek aan en onze onderwijsadviseur helpt je graag verder.