Thuisonderwijs – meer zicht op de ontwikkeling van je kind

acht intelligenties van Gardner met thuisonderwijsr

Van de een op de andere dag zat je vanwege het coronavirus met het hele gezin thuis. Misschien best wel even spannend, het leverde misschien stress op of zag je er ook al snel meerwaarde van in? De afgelopen tijd hoorde ik van meer ouders dat zij het ook als enorm leuk ervaren om door het thuisonderwijs meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van hun kind. Natuurlijk krijg je hier ook wel wat van mee als je kind wel naar school gaat. Want als je kind trots thuis komt met een letterdiploma, weet je genoeg. Maar je ziet dan niet altijd de effort van je kind om dat te bereiken.

Ook de familie Middelveld schreef eerder in hun blog: ‘Wat heerlijk om terug te kunnen kijken op een succesvol experiment genaamd ‘thuisonderwijs’, waarin ik een trotse ouder spotte die enorm had genoten van het dichtbij meemaken van de ontwikkeling van haar kinderen.

Maar de afgelopen tijd zag ik ouders ook meer tijd maken voor muziek, het samen bakken, samen sporten, uitgebreid spelletjes spelen en soms in huis hele parcoursen opzetten. En hierdoor heb je vast gezien waar je kind enorm van kan genieten en waar zijn talenten liggen. Dit zijn activiteiten die niet altijd uitgebreid op school plaatsvinden, maar die ook enorm belangrijk zijn voor de ontwikkeling van je kind. Naast dat het ook bijdraagt aan de band tussen jou en je kind.

Meervoudige intelligenties – de talenten van je kind

Daarbij aansluitend ga ik in deze blog graag in op de Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner. Nu je je kind op bepaalde vlakken beter hebt leren kennen, zal je een of meerdere meervoudige intelligenties ook herkennen bij je kind. Deze theorie spreekt mij aan omdat het niet uitgaat van hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent. Gardner gaat uit van de gedachte dat ieder kind een of meerdere talenten heeft, en dat dat bij ieder kind weer op verschillende gebieden is. Wanneer je weet op welk vlak je kind talentvol is, Gardner noemt dit ‘knap’. Dan heeft je kind ook zijn voorkeur om kennis op te doen middels hetgeen waar hij goed in is.

Dus stel: je bent goed in muziek, maar hebt moeite met het leren van nieuwe woorden of spellingsregels, dan kan het helpen om je woorden en spellingsregels eigen te maken middels een lied.

Of misschien is je kind wel heel erg geïnteresseerd in de natuur. Waarom dan niet rekenen in de natuur én met de natuur?

De acht intelligenties

Hieronder licht ik de acht intelligenties kort toe. Hopelijk herken je tijdens het lezen de knapheid van je kind en weet je hier voortaan misschien wel beter op in te spelen. En misschien herken je je eigen knapheid wel, doe er dan ook wat mee! Want tenslotte leren we allemaal ons hele leven.

Verbaal-linguïstisch: woordknap

Ons huidige onderwijs is voornamelijk gericht op kinderen die verbaal-linguïstisch ingesteld (woorddenkers). Zij zijn gevoelig voor taal en houden van lezen en zijn goed in luisteren, schrijven en spreken. Deze intelligentie is natuurlijk van toepassing tijdens taallessen, maar spreekbeurten en schrijfopdrachten bij andere vakken vallen hier onder.

Logisch-mathematisch: rekenknap

Deze kinderen vinden het oplossen van problemen een leuke uitdaging. Ze hebben een voorkeur voor abstract en schematisch denken. Het werken met cijfers en het logisch redeneren spreekt ze aan. Deze intelligentie komt ook veel aan bod in het onderwijs, bijvoorbeeld bij rekenen en later ook bij andere exacte vakken.

Visueel-ruimtelijk: beeldknap

Deze kinderen (beelddenkers) zien en doen. Ze zijn in staat goed emoties en ervaringen te visualiseren. Ze houden van tekenen en ordenen en hebben vaak een opvallend goed richtingsgevoel. Voor hen is het fijn als informatie zo veel mogelijk visueel zichtbaar is en je het in beelden denken bij hen stimuleert.

Muzikaal-ritmisch: muziekknap

Deze kinderen denken ‘in muziek’.  Geluiden, ritmes, etc. Ze genieten van het luisteren naar en maken van muziek.  Zij leren het beste op gehoor. Het liefst leren ze daarom ook hardop. Ze komen tot hun recht wanneer informatie zichtbaar wordt gemaakt in ritmes en patronen.

Lichamelijk-kinesthetisch: beweegknap

Deze leerlingen houden van doen door te bewegen. Ze hebben een goede motoriek en kunnen slecht stilzitten. Praktische opdrachten, een toneelspel, in een ruimte of buiten al bewegend kennis op doen, etc. Ook degene die hen wat wil leren moet daarbij veel lichaamstaal, beweging en gebaren gebruiken.

Naturalistisch: natuurknap

Natuurkinderen hebben een grote interesse in planten, dieren en natuurlijke fenomenen, bijvoorbeeld het weer. Ze leggen tijdens het leren dan ook graag de relatie met de natuur.  Ze houden van observeren en kunnen snel overeenkomsten en verschillen waarnemen. Zij leren het beste door de natuur in te gaan, waar ze kunnen waarnemen, verzamelen, ordenen en verzorgen.

Interpersoonlijk: mensknap

Het samenwerken, samen leren en zorgen voor staat voor deze kinderen voorop. Ze voelen andere kinderen goed aan, zijn gevoelig voor de stemming van anderen en stemmen zich daarop af.

Intrapersoonlijk: zelfknap

Deze leerlingen vinden het fijn om zelfstandig te werken. Ze houden van rust en trekken zich graag even terug. Ze passen zich makkelijk aan en zijn zich erg zelfbewust.

Herken je dingen bij je kind of kinderen, of herken je dingen bij jezelf?

Er is niet bewezen dat het inspelen op de intelligenties van je kind daadwerkelijk zorgt dat de leerresultaten verbeteren. Toch denk ik dat het het leren zelf wel leuker kan maken, zeker wanneer je ook kan inspelen op meerdere intelligenties. Want iets op meerdere manieren aanleren zorgt er voor dat je het beter onthoudt.

 

Bronnen

https://www.ikleerinbeelden.nl/beelddenken-concepten/meervoudige-intelligentie-howard-gardner/

https://www.leraar24.nl/69417/acht-typen-intelligentie-van-gardners-meervoudige-intelligentie-theorie/

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!