Trots op onze groep 8 leerlingen met mooie resultaten op Route8 Eindtoets.

Eind toets groep 8 score

Ook dit jaar hebben de groep 8 leerlingen van de Wereldschool meegedaan aan de eindtoets Route8.

Deze vond plaats van 19 t/m 26 april. Leerlingen konden de toets in deze periode op een voor hen geschikt moment maken. We zijn reuze trots op al onze leerlingen die overal ter wereld mooie ontwikkelingen laten zien en straks de stap naar het voortgezet onderwijs gaan maken.

Resultaten

Aan de Route8 eind toets deden dit jaar 42 leerlingen mee. Met een gemiddelde totaalscore van 252,9 scoren de leerlingen gemiddeld vwo niveau. Het landelijk gemiddelde van 2022 betreft een totaalscore van 200 (VMBO GL-TL/HAVO).

22 leerlingen behaalden op 1 of meerdere onderdelen zelfs de maximale score van 300. Met een score van 261 scoren leerlingen ook dit jaar weer het hoogst op het onderdeel woordenschat.

Resultaat route8 toets

Alle leerlingen hebben het advies van de eindtoets en onze docent ontvangen en kunnen nu een keuze maken voor het nieuwe schooljaar. 

Route 8- Eindtoets

De Wereldschool heeft ervoor gekozen om als eindtoets de Route 8 aan te bieden. Deze toets is namelijk online te maken en binnen een bepaalde tijdsbestek flexibel in te plannen. Route 8 is een adaptieve toets wat inhoudt dat op basis van je antwoord bij een vraag het niveau van de volgende vraag wordt bepaald. Op deze manier heeft elke leerling een unieke toets die bij zijn/haar niveau past. 

Vragen over onze eindtoetsen?

Heb je vragen over deze toets of over groep 8 bij de Wereldschool? Neem dan hier contact met ons op voor informatie en persoonlijk advies. Wil je graag meer weten over de kwaliteit van ons onderwijs? Raadpleeg dan onze pagina ‘Kwaliteit’

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!