Tijdens het zeilen lukte het vaak niet om aan mijn dagelijkse schoolwerk te voldoen en dus werkte ik vaak in de ingeplande schoolvakanties door en nam vakantie in de tijd die ik zeilde. Op deze manier lukte het om mijn schoolwerk bij te houden en daarnaast het boot onderhoud en zeilen.