Wanneer is een taal moeilijk om te leren

Talen die lijken op de moedertaal zijn over het algemeen het makkelijkste aan te leren. Het ene kind doet dat sneller dan het andere: dat heeft met aanleg maar zeker ook met motivatie te maken. Wereldwijd kennen we naar schatting tussen de 6.000 en 7.000 […]

Hoera voor onze IB leerlingen!

Ook onze IB-Dutch leerlingen die geslaagd zijn voor hun IB-diploma willen wij natuurlijk nog feliciteren!  Zij volgden via de Wereldschool het programma ‘IB Dutch Language A: Literature voor school-supported self-taught students SL’. Van één leerling hebben we de score nog niet doorgekregen, dus nog even […]

Voorbereid op stap met een emigratiedag

Op 13 september organiseerde Visa4you een emigratiedag in Utrecht. Deze was dit keer gericht op mensen die emigratie naar Australië, Canada of Nieuw Zeeland overwegen. Vooraf had de organisatie 136 aanmeldingen ontvangen.  De beurs werd om 13:00 uur geopend. Allereerst werden de deelnemende bedrijven voorgesteld.  […]

Prima kwaliteit bij de Wereldschool!

Afgelopen mei en juni hebben veel ouders onze Enquête Kwaliteitszorg ingevuld, waarvoor veel dank. De eerste resultaten zijn wederom positief. Hier een kleine opsommingen van uitkomsten: Wat betreft de lespakketten en de lesboeken waardeert ongeveer 97% van de respondenten deze met een voldoende of hoger. […]

Het beste onderwijs voor uw kinderen

Voor- en nadelen internationale scholen Een internationale school is een school waar lesgegeven wordt in een buitenlandse taal, vaak Engels. Het zijn vaak particuliere scholen en de leerlingen zijn voornamelijk kinderen van expats. Deze scholen vallen meestal niet onder het toezicht van de plaatselijke overheid. […]

Onderwijs geregeld voor Strukton

Kinderen van expats volgen onderwijs via de Wereldschool Elk bedrijf met internationale activiteiten zendt graag de beste werknemers uit naar het buitenland. De Wereldschool biedt zulke bedrijven ondersteuning bij het begeleiden van de werknemers en hun gezinnen.  Strukton International is zo’n bedrijf waarbij Nederlanders in […]

Geslaagden bij de Wereldschool!

Felicitaties voor onze leerlingen die geslaagd zijn voor hun examen vwo, havo en vmbo! Ook dit jaar zijn verschillende leerlingen van de Wereldschool geslaagd voor hun staatsexamen vwo, havo en vmbo.  Meer over het eindexamen via de Wereldschool leest u hier: De Wereldschool biedt voortgezet […]

Vakantieherinneringen

Deze keer een zomerknutsel die met jouw vakantie te maken heeft: een herinneringsdoos. Maar je kunt natuurlijk ook een doos of poster maken van het land waar jullie wonen. Om je fijne belevenissen te herinneren, maar ook om mooie spulletjes te bewaren, kun je daar […]

Prima uitslagen voor klas 1 en 2

In mei/juni 2014 hebben leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs van de Wereldschool een methode onafhankelijke niveautoets via ROUTE VO gemaakt. In de toets zijn de onderdelen spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en Engels gemaakt. De eerste drie onderdelen zijn belangrijk […]

Buiten spelen is gezond

De Wereldschool verzorgt Nederlands onderwijs op afstand, echter klasgenootjes en een gymzaal sturen we niet mee in de doos met lesboeken. Dus samenwerken, samen spelen en lekker bewegen is natuurlijk erg belangrijk om zelf te blijven doen. De Wereldschool geeft vele tips in het boekje […]

Lekker lezen… met de vakantiebieb

Leesboeken. Als je in het buitenland zit, is het niet altijd eenvoudig om aan deze boeken te komen.  In Nederland kun je kinderen gratis lid laten worden van de Bibliotheek. Op die manier hebben ze een uitgebreide keuze uit allerlei boeken. Maar wat als je […]

Uitstekende resultaten bij de Wereldschool!

Elk half jaar analyseert de Wereldschool de resultaten van alle leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van de scores in ons leerlingvolgsysteem, de gemaakte Cito-toetsen, de Cito-eindtoets en ROUTEVO. Hiermee brengen we in kaart hoe de kwaliteit van het onderwijs van de Wereldschool is, maar […]

Ook Latijn, Grieks en Duits via de Wereldschool

*Let op: de vakken Latijn en Grieks bieden we niet meer aan. Op de Wereldschool volgen wij de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs op de voet en spelen wij hierop in met onze methodes en lesmateriaal. Binnenkort kunnen onze 4 en 5 vwo-leerlingen ook de […]

Kwaliteitszorg bij de Wereldschool

Elke twee jaar voert de Wereldschool een onderzoek uit naar de tevredenheid over en de kwaliteit van onze dienstverlening en ons onderwijs. In 2012 was de laatste enquête en nu in 2014 wordt deze herhaald. Als het goed is, heeft iedereen een email ontvangen met […]

ROUTE VO bij de Wereldschool

Scholen hebben vanaf schooljaar 2014-2015 de plicht in de onderbouw van het vmbo, havo en het vwo een leerlingvolgsysteem te gebruiken om systematisch de vorderingen van een leerling te volgen in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Informatie uit het leerlingvolgsysteem helpt scholen om systematisch […]

Nederlandse gebruiken missen….

Het is alweer juni. In Nederland vinden nu veel schoolreisjes plaats, maar ook de avondvierdaagse, WK hockey in Den haag en enkele lange weekenden zijn voorbij gekomen. Veel Nederlandse scholen zijn druk bezig in de laatste weken voor de zomervakantie; afscheid groep 8, klassen opruimen […]

Topsporter in Oostenrijk

Door de dienstverlening die de Wereldschool biedt, is het mogelijk om in bijna alle gevallen het onderwijs in het buitenland goed te regelen. Soms is er lokaal een goede school en hoeft alleen het Nederlands van uw kinderen te worden ontwikkeld. Via afstandsonderwijs kunnen kinderen […]